MTÜ LIFEDANCE LEPING 
TEENUSE- JA MAKSETINGIMUSED

Kehtib alates: 01.09.2022

 

1. LifeDance Stuudio treeningute eest tasumine toimub kalendrikuu või üksiktrenni alusel vastavalt hinnakirjale, mis on kodulehel tunniplaanide all.

2. Tasuda saab arve alusel kontole MTÜ LIFEDANCE EE142200221075363755, mis saadetakse treenitava/lapsevanema/hooldaja e-mailile hiljemalt iga kalendrikuu 5.kuupäevaks(v.a liitumise kalendrikuul). 

3. Kalendrikuu tasude maksetähtaeg on iga kalendrikuu 12. kuupäev(v.a liitumise kalendrikuul). Kui treeningute eest soovitakse tasuda hiljem kui 12.kuupäeval, palume meid sellest eelnevalt informeerida, et saaksime kokku leppida hilisemas maksetähtajas.

4. Maksetähtaega ületades ja/või sellest teavitamata jätmises on LifeDance Stuudiol õigus lisada kuumaksu arvele 5,00 € (viis eurot). 

5. Maksetähtajaks tasumata jätmisel on treeneril õigus treenitavat treeningutele mitte lubada kuni võlgnevuse tasumiseni.

6. LifeDance Stuudio treenitava hooaeg kestab 1.september kuni 30.juuni 2023, mis tähendab, et kuutasu arveid tuleb tasuda iga kalendrikuu eest kuni hooaja lõpuni. Leping lõppeb hooaja lõpuga, kui treener ei teavita varasemast lõputähtajast. 

7. Kuutasusid ei tagastata ja kasutamata jäänud treeninguid rahaliselt ei tasaarveldata, välja arvatud haiguse puhul alates 14 päevast arstitõendi esitamisel. Kui puudub arstitõendi esitamisel terve kalendrikuu, tuleb maksta kohatasu 15€ / kalendrikuu (viisteist eurot). Kohatasu tagab koha grupis.

8. Treeningutest loobumiseks tuleb sellest teada anda e-kirja teel registreeri@lifedance.ee. Loobumise teate saatmisel jooksva kuu vahemikus 1.-14. kuupäev tuleb tasuda selle jooksva kuu treeningute kuutasu. Teate saatmisel jooksva kuu vahemikus 15. kuni kalendrikuu viimane päev tuleb tasuda sellele järgneva kalendrikuu treeningute kuutasu.

9. LifeDance Stuudios ei toimu treeninguid koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel! 

10. Proovitreening LifeDance Stuudio esmakordsel külastusel on tasuta(v.a “drop in classides”). Treeningutega liitumise korral tasuta proovitreeningut treeningute kuumaksust maha ei arvestata. 

11. Liitudes poole kuu pealt, tuleb tasuda terve kuutasu jooksva kuu eest, kui ei tule soodsam tasudes alles jäänud treeningute eest üksiktreeningu alusel, mis on 10€ (kümme eurot) treening. 

12. LifeDance Stuudiol on õigus hinnakirja, maksetingimusi ja muid teenuselepingu osaks saanud tingimusi igal ajal muuta, teatades sellest ette vähemalt 15 kalendripäeva ja avaldades muudetud tingimused LifeDance Stuudio veebilehel (www.lifedance.ee). LifeDance Stuudio võib, kuid ei ole kohustatud edastama muudetud tingimusi e-posti teel.

13. Muudatustega mittenõustumisel tuleb esitada treeningutest loobumise teade vastavalt punktile 8., millisel juhul kehtivad muudatuse eelsed tingimused konkreetse treenitava suhtes kuni viimase treeninguni.

14. MTÜ LifeDance’l on õigus hooajalõpus võlgnike andmed edastada inkassofirmale.

15. Sõlmides lepingu luban treenitavast tehtud pilte ja videoid avaldada LifeDance Stuudio soitsiaalmeedia lehtedel ja kodulehel (Facebook, Instagram, Youtube, TikTok). Luban kasutada pilte ja videoid LifeDance Stuudio enda plakatitel ja reklaamidel.

 

Arveid väljastab raamatupidaja Liset Kuusik raamatupidamine@lifedance.ee